Tjänster vi utför

 

Jordbearbetning

  - Plöjning med tillpackare, Kverneland 5 sk.
  - Kultivator Horsch Terano.
  - Kultivator Kvick Killer.
  - Ogräsharvning 12 m CMN flex-weeder.

Sådd

  - Amazone Cirrus 4 m bearbetande såmaskin.
  - Frösådd ogräsharv 12 m.

Tröskning
  
   - Spannmål, NH 5080 med 20 fots skärbord.
   - Majs och solrosor, NH 5080 med 6 radigt skärbord.

Torkning
 
   - Vi torkar alla vanligt förekommande grödor i en Pederotti tork.

 

Putsning

   - Vi putsar stubb, vall, bete, trädor mm med en Schulte 8 m.
   - Buskröjning, åkerkanter samt vägkanter med en Elho kedjeröjare.

Snöröjning

  - Vikplog 3,2 m bred.